Detay Mühendislik Hizmetleri;

Bu süreç, ön mühendislik çalışmalarından sonra elde edilen veriler ışığında ve imzalan EPC sözleşmesi kapsamında tesise ait 2 fazlı çalışmayı kapsamaktadır. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla inşaat, ekipman alımı, montaj, yerinde imalat gibi süreçlere başlanabilir ve tesisin kurulması için en önemli adım tamamlanmış olmaktadır.

Detay Mühendislik

  • Projeler
  • Proses projelerinin hazırlanması
  • Statik ve inşaat projelerinin hazırlanması
  • Elektrik ve mekanik projelerinin hazırlanması
  • Süpervizörlük
  • Alt yüklenici firmaların yaptıkları işlerin denetlenmesi ve uygun tekniğin uygulandığına dair teknik desteğin sağlanması
  • Test ve devreye alma aşamalarının yönetilmesi