Basınçlı kaplar, gazları veya sıvıları, ortam basıncından farklı bir basınçta tutmak için tasarlanmış bir kaplardır. Basınç altında çalışmaları nedeniyle tehlike oluşturabileceklerinden, bu kapların tasarım ve üretimi uluslararası standartlar dikkate alınarak yapılır.